K výrobkom firmy VORTEC dodávame:

- filtre, regulátory tlaku

- článkové hadice LOC LINE pre rozvod vzduchu

- tlmiče hluku k vírovým trubiciam MODEL 106, 208, 308, 328

Kontakty

LONTECH - surface treatment, s.r.o.

533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC