Nová rada zariadení pre kontrolu a ovládanie statickej elektriny IQ Easy

Firma Simco-ION predstavuje novú generáciu výrobkov pre elimináciu statickej elektriny, elektrostatické nabíjanie a meranie statickej elektriny nazvanú IQ Easy.Je možné monitorovať a ovládať až 30 pripojených zariadení z jedného miesta.

Celý systém IQ Easy používa jednotné napájanie 24 V DC.

Systém IQ Easy umožňuje extrémne zvýšenú účinnosti vybíjania elektrostatického náboja.

 
IQ Easy platform

Kontakty

LONTECH - surface treatment, s.r.o.

533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC