Vzduchové clony Curtain Transvector

transvector
Curtain Transvector vytvára vzduchovú clonu na ofukovanie širokých plôch materiálov, na sušenie a chladenie materiálov pomocou vysokej rýchlosti vzduchu a tiež pre oddelenie dvoch prostredí a zamedzenie preniknutia prachu, vody, sprejov, dymu a chladu alebo tepla.  
 
Pretože tieto výrobky vytvárajú veľký prúd vzduchu (laminárne prúdenie o vysokej rýchlosti) použitím iba malého množstva stlačeného vzduchu, ich činnosť je veľmi ekonomická (zosilnenie prúdu vzduchu 25 x).
 

Kontakty

LONTECH - surface treatment, s.r.o.

533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC